Hội thảo khoa học lịch sử đảng bộ Bộ Tài chính từ 1945 đến nay

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Sáng 22/4/2013, Đảng uỷ Bộ Tài chính đã tổ chức Hội thảo khoa học, lấy ý kiến tham gia đóng góp để hoàn thiện cuốn Lịch sử truyền thống Đảng bộ Bộ Tài chính giai đoàn từ 1945 đến nay.

Hội thảo khoa học lịch sử đảng bộ Bộ Tài chính từ 1945 đến nay
Đ/c Đinh Đức Xương, Ủy viên Ban thường vụ, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính phát biểu tại hội thảo. Ảnh: MTHT

Tham dự buổi hội thảo có đồng chí Đinh Đức Xương, Ủy viên Ban thường vụ, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính và hơn 30 đồng chí nguyên là Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Bí thư, Phó bí thư Đảng uỷ Bộ, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng và các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2010-2015.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Quang Ngữ, nguyên Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Tài chính trình bày tóm tắt đề cương chi tiết lịch sử Đảng Bộ Tài chính với gần 200 trang, chia thành 3 phần phù hợp với sự hình thành và phát triển của Đảng Bộ Tài chính qua từng thời kỳ bảo vệ và xây dựng đất nước.

Bản dự thảo đã cơ bản khái quát được chặng đường gần 70 năm ra đời và phát triển của Đảng Bộ Tài chính song song với sự ra đời và phát triển lớn mạnh của ngành Tài chính trên mọi lĩnh vực; vai trò tiên phong gương mẫu của tổ chức Đảng và các đảng viên trong các giai đoạn lịch sử; đề cập được được những sự kiện lịch sử lớn, những thành tích nổi bật trong công tác xây dựng  đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng Bộ Tài chính  qua các thời kỳ.

Hội thảo khoa học lịch sử đảng bộ Bộ Tài chính từ 1945 đến nay - Ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Quang Ngữ, nguyên Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Tài chính trình bày tóm tắt đề cương chi tiết lịch sử Đảng Bộ Tài chính. Ảnh: MTHT

Các ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự Hội thảo cơ bản nhất trí với nội dung bản đề cương dự thảo chi tiết và đề xuất nên  tập trung làm rõ hơn vai trò, nhiệm vụ của Đảng Bộ Tài chính trong công tác xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, đặc biệt làm rõ ý nghĩa lịch sử của công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao về quản lý tài chính - ngân sách phục vụ cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng, phát triển đất nước của Đảng bộ ở từng giai đoạn lịch sử gắn liền với công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong đảng, công tác đấu tranh phê bình và tự phê bình và công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng.

Tại Phần thứ nhất cần bổ sung giới thiệu sâu hơn về chức năng, nhiệm vụ của Đảng Bộ Tài chính, mối quan hệ giữa cấp uỷ đảng, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính và các tổ chức quần chúng để làm rõ hơn chức năng nhiệm vụ của Đảng Bộ Tài chính trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, đảng viên, quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; làm rõ hơn nữa về quy mô, tổ chức của Tổ chức đảng qua các thời kỳ; sự chỉ đạo của Đảng bộ trong việc góp phần cùng cả nước chống lại chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ và chi viện cho chiến trường miền Nam, giải phóng đất nước giai đoạn năm 1965 – 1975 và giai đoạn sau thống nhất đất nước và thời kỳ đổi mới đến nay. Bổ sung thêm bài học kinh nghiệm và kết luận. Bên cạnh đó cần nêu rõ các chú giải cho phần trích dẫn và minh họa thêm các hình ảnh, sự kiện lịch sử để cuốn lịch sử Đảng Bộ Tài chính mang tính thuyết phục hơn.

Hội thảo khoa học lịch sử đảng bộ Bộ Tài chính từ 1945 đến nay - Ảnh 2

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: MTHT

Thay mặt Đảng uỷ Bộ Tài chính, đồng chí Đinh Đức Xương trân trọng tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu. Trên cơ sở đó,  Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ sẽ chỉ đạo tổ biên tập tổng hợp chỉnh sửa, sớm đưa ra tài liệu chính thức về lịch Đảng Bộ Tài chính .