Hơn 11 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương đóng góp cho Cơ chế COVAX

Việt Hoàng

Theo tin từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung 11.580 triệu đồng (tương đương 500.000 USD) từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 cho Bộ Y tế để thực hiện đóng góp cho Cơ chế COVAX.

Chính phủ Việt Nam quyết định bổ sung 11.580 triệu đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 để thực hiện đóng góp cho Cơ chế COVAX.
Chính phủ Việt Nam quyết định bổ sung 11.580 triệu đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 để thực hiện đóng góp cho Cơ chế COVAX.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch. Bộ Y tế cùng Bộ Tài chính phối hợp triển khai thực hiện theo quy định.

Việc ủng hộ này thể hiện sự đánh giá cao của Chính phủ Việt Nam về hiệu quả ứng phó với đại dịch Covid-19 của sáng kiến toàn cầu này và khẳng định cam kết của Chính phủ Việt Nam tiếp tục tham gia mạnh mẽ trong chương trình Cơ chế COVAX.

COVAX facility là một cơ chế được thiết lập nhằm bảo đảm các quốc gia được tiếp cận công bằng với vắc xin Covid-19.

Trong cơ chế này, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phối hợp với một số tổ chức và các nhà sản xuất vắc xin và các đối tác để bảo đảm các quốc gia đều được tiếp cận vắc xin một cách công bằng và hiệu quả.

Việc thành lập Cơ chế COVAX với mục tiêu cung cấp 2 tỷ liều vắc xin trong năm 2021, đảm bảo tiếp cận công bằng và bình đẳng đối với vắc xin Covid-19 cho tất cả các quốc gia. 

COVAX sẽ bảo đảm cho các quốc gia tham gia cơ chế này được tiếp cận vắc xin với mức độ bao phủ khoảng 20% dân số trong năm 2021. 

Việt Nam là một trong 190 quốc gia tham gia vào Cơ chế COVAX và là một trong các quốc gia được nằm trong danh sách các quốc gia được tài trợ vắc xin giai đoạn đầu tiên.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, Việt Nam hiện đã nhận được gần 2,6 triệu liều vắc xin Covid-19 từ Cơ chế COVAX, trong tổng số 38,9 triệu liều vắc xin được COVAX thông báo tài trợ cho Việt Nam trong năm 2021.