Phân bổ hơn 13.000 tỷ đồng vốn còn lại của Chương trình phục hồi

Phân bổ hơn 13.000 tỷ đồng vốn còn lại của Chương trình phục hồi

Sáng 22/6/2023, với 476/482 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, bằng 96,36% tổng số đại biểu, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của các Chương trình mục tiêu quốc gia.
Chưa có cơ sở để bố trí ngân sách trung ương mua vắc xin tiêm chủng mở rộng năm 2023

Chưa có cơ sở để bố trí ngân sách trung ương mua vắc xin tiêm chủng mở rộng năm 2023

Bộ Tài chính vừa có Văn bản số 5609/BTC-HCSN gửi Văn phòng Chính phủ cho ý kiến về mua sắm vắc xin chương trình tiêm chủng mở rộng, thuốc ARV, thuốc lao và vitamin A. Trong đó, Bộ Tài chính cho biết, chưa có cơ sở để bố trí ngân sách trung ương cho Bộ Y tế mua vắc-xin tiêm chủng mở rộng năm 2023. 
Chi ngân sách gần 500 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương phòng, chống thiên tai, dịch bệnh

Chi ngân sách gần 500 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương phòng, chống thiên tai, dịch bệnh

Theo Bộ Tài chính, ngân sách trung ương đã chi từ dự phòng bổ sung cho các địa phương gần 500 tỷ đồng kinh phí phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo quy định.
4 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 645,4 nghìn tỷ đồng

4 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 645,4 nghìn tỷ đồng

Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện trong tháng 4/2023 ước đạt 139,1 nghìn tỷ đồng, bằng 8,6% dự toán. Lũy kế 4 tháng năm 2023 thu NSNN ước đạt 645,4 nghìn tỷ đồng, bằng 39,8% dự toán, bằng 95% so cùng kỳ năm 2022.
Triển khai đồng bộ các giải pháp huy động vốn đáp ứng nhu cầu vốn của ngân sách Trung ương

Triển khai đồng bộ các giải pháp huy động vốn đáp ứng nhu cầu vốn của ngân sách Trung ương

Trên cơ sở các nguồn huy động vốn trong và ngoài nước, Bộ Tài chính đã giao nhiệm vụ phát hành trái phiếu Chính phủ (TPCP) năm 2023 cho Kho bạc Nhà nước (KBNN) là 400.000 tỷ đồng. Thực hiện nhiệm vụ này, KBNN sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của ngân sách Trung ương (NSTW).
Duy trì phát hành trái phiếu chính phủ thường xuyên để hỗ trợ thị trường vốn

Duy trì phát hành trái phiếu chính phủ thường xuyên để hỗ trợ thị trường vốn

Đại diện Cục Quản lý ngân quỹ, Kho bạc Nhà nước (KBNN) nhấn mạnh, việc phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) cần phải được duy trì thường xuyên để hỗ trợ phát triển thị trường vốn trong nước, tạo lãi suất chuẩn để các công cụ nợ khác trên thị trường tham chiếu theo thông lệ quốc tế.
Quản lý ngân quỹ nhà nước an toàn, hiệu quả, phù hợp thông lệ quốc tế

Quản lý ngân quỹ nhà nước an toàn, hiệu quả, phù hợp thông lệ quốc tế

Sau hơn 05 năm triển khai thực hiện Nghị định số 24/2016/NĐ-CP (tình từ ngày 01/01/2017), Cục Quản lý ngân quỹ, Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, công tác quản lý NQNN đã đạt được một số kết quả quan trọng. Cụ thể, đã tạo cơ sở pháp lý giúp quản lý NQNN đảm bảo tập trung, thống nhất, đáp ứng mục tiêu quản lý NQNN an toàn, hiệu quả và phù hợp với thông lệ quốc tế.