Hợp nhất PVFC - Westernbank: Tỷ lệ sở hữu của PVN sẽ giảm xuống còn khoảng 52%

Theo Tri thức Trẻ

Tổng Công ty Tài Chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVF) vừa công bố bản đề án hợp nhất PVFC và WesternBank (WTB). Theo bản đề án, Ngân hàng hợp nhất sẽ có được khá nhiều lợi thế do tận dụng được điểm mạnh của PVFC và WTB.

 Hợp nhất PVFC - Westernbank: Tỷ lệ sở hữu của PVN sẽ giảm xuống còn khoảng 52%
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngân hàng hợp nhất có vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng, quy mô tài sản 100.000 tỷ đồng

Việc hợp nhất PVFC và WTB tạo ra một Ngân hàng thương mại vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng, quy mô tài sản 100.000 tỷ đồng. Lợi thế của PVFC và WTB sẽ được phát huy và cơ bản giải quyết được các điểm yếu trước hợp nhất.  

Ngân hàng hợp nhất có cơ hội thực hiện đầy đủ các giao dịch huy động vốn, dịch vụ thanh toán, phát triển mảng dich vụ ngân hàng bán lẻ...là những hoạt động mà PVFC hiện nay bị hạn chế; có khả năng tiếp cận các khách hàng lớn, dự án trọng điểm...là những điều mà WTB không có khả năng thực hiện.

Đặc biệt, việc hợp nhất sẽ giúp PVFC thực hiện được các dự án đầu tư khai thác năng lượng hóa thạch và năng lượng tái tạo mà trước đây không thực hiện được do cơ chế hoạt động của công ty tài chính. Khi đã trở thành Ngân hàng thương mại thì sẽ huy động được vốn từ nền kinh tế và duy trì một cách hài hòa chiến lược ngân hàng bán lẻ để cung cấp các dịch vụ thân thiện cho khách hàng đồng thời sử dụng nguồn vốn huy động cho các dự án đầu tư trong lĩnh vực năng lượng, vốn là thế mạnh của PVFC.  

Hợp nhất PVFC-Westernbank: PVN sẽ giảm phần tỷ lệ sở hữu

Theo đề án tái cơ cấu tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giai đoạn năm 2012 – 2015, PVN phải cổ phần hoá và thoái vốn tại hàng loạt doanh nghiệp thành viên.

Hợp nhất PVFC-Westernbank: Tỷ lệ sở hữu của PVN sẽ giảm xuống còn khoảng 52% (1)
Ngay khi quá trình hợp nhất được hoàn thành, tỷ lệ vốn góp của PVN chỉ còn 52%, gia tăng tính hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, tạo điều kiện cho việc thoái vốn của PVN cũng như việc linh hoạt hóa hoạt động đầu tư của Morgan Stanley được tiến hành thuận lợi hơn.

Ngoài ra, theo nguyên tắc hợp nhất, quá trình hợp nhất sẽ không ảnh hưởng đến lộ trình giảm vốn của PVN tại PVFC và không làm ảnh hưởng đến giá trị vốn góp cũng như vốn ủy thác đầu tư, cho vay của PVN tại PVFC. 

PVFC sẽ huỷ niêm yết trên HoSE

Theo lộ trình hợp nhất, cả PVFC và WTB đều sẽ bị rút giấy phép hoạt động. Riêng PVFC là tổ chức niêm yết trên HoSE sẽ phải huỷ niêm yết. Sau đó, việc cấp giấy phép hoạt động cho ngân hàng hợp nhất sẽ được thực hiện.

Lợi nhuận giữ lại năm 2011 và lợi nhuận có thể chứng minh được trước thời điểm hợp nhất của PVFC được chia cho các cổ đông hiện hữu.

Sau hợp nhất: Toàn bộ lao động sẽ được giữ lại, ROE tăng dần qua các năm

Đáng chú ý là trong 2 năm sau thời điểm hợp nhất, Ngân hàng hợp nhất không có kế hoạch tăng vốn. Đến năm 2015, VĐL của ngân hàng đạt 12.000 tỷ đồng.

ROE của ngân hàng hợp nhất dự kiến tăng mạnh từ 9,23% năm 2012 lên 15,38% trong năm đầu tiên hợp nhất và tăng mạnh lên 19,64% trong năm 2014. Dự kiến đến năm 2015 ổn định ở mức 18,41%.

Nguồn vốn huy động từ thị trường 1/tổng tài sản dự kiến tăng dần qua các năm và nguồn vốn huy động từ thị trường 2 dự kiến giảm dần tỷ trọng.

Chỉ tiêu

2012

2013

2014

2015

1. Quy mô vốn

Vốn điều lệ (tỷ VNĐ)

9.000

9.000

9.000

12.000

Tỷ lệ an toàn vốn CAR

11,60%

10,10%

9,03%

9,60%

2. Cơ cấu tài sản, huy động

       Nguồn vốn huy động từ thị trường 1/tổng tài sản

27%

33%

37%

41%

       Nguồn vốn huy động từ thị trường 2/tổng tài sản

50%

45%

40%

34%

       Vốn tự có/tổng tài sản

7%

6%

5%

5%

       Tỷ lệ cho vay / Nguồn huy động

71%

69%

71%

73%

       Tỷ lệ tài sản gửi liên NH/ Nguồn huy động liên NH

92%

88%

100%

108%

3.  Hiệu quả hoạt động

ROE

9,23%

15,38%

19,64%

18,41%

ROA

0,63%

0,87%

0,93%

0,94%

Trong bản dự thảo Hợp đồng Hợp nhất giữa PVFC và Western Bank được công bố, Ngân hàng sau hợp nhất sẽ sử dụng tất cả cán bộ nhân viên hiện tại của PVFC và WesternBank vào ngày hợp nhất và Ngân hàng hợp nhất sẽ tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động mà đã được ký trước đây giữa PVFC hoặc WesternBank và những cán bộ nhân viên đó.

Cũng tại dự thảo Hợp đồng, trong thời gian trước ngày hợp nhất, cả PVFC và WesternBank cam kết phải thực hiện hoạt động kinh doanh bình thường, duy trì và giữ vững cơ cấu tổ chức hoạt động, các cơ hội kinh doanh, kế thừa các mối quan hệ kinh doanh và đảm bảo quyền lợi của khách hàng, nhà cung cấp, tư vấn, đại lý, phân phối và các tổ chức, cá nhân khác.

Kể từ ngày hợp nhất, Ngân hàng hợp nhất sẽ kế thừa tất cả quyền và nghĩa vụ của các Bên theo các hợp đồng đã ký giữa PVFC, Western Bank và bên thứ ba trước Ngày hợp nhất. Tất cả các khoản nợ, trách nhiệm, nghĩa vụ của PVFC và Western Bank có ngay trước ngày hợp nhất sẽ trở thành các khoản nợ, trách nhiệm và nghĩa vụ của Ngân hàng hợp nhất.