Công văn số 3062/TCHQ-GSQL:

Hướng dẫn cách thức ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa trên tờ khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu


Công văn số 3062/TCHQ-GSQL ngày 12/5/2020 hướng dẫn cách thức ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa trên tờ khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu có nhiều mặt hàng phải kiểm tra thực tế hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Công văn số 3062/TCHQ-GSQL.