Hướng dẫn chức năng kiểm tra, xác thực thông tin đóng BHXH, BHYT trên Cổng TTĐT BHXH Việt Nam

Từ ngày 03/8/2023, người dân đến các Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT để đóng tiền tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, sẽ được nhân viên thu cung cấp Mã xác nhận. Với mã này, người dân có thể kiểm tra thông tin đóng trực tuyến.

Hướng dẫn chức năng kiểm tra, xác thực thông tin đóng BHXH, BHYT trên Cổng TTĐT BHXH Việt Nam - Ảnh 1

Theo baohiemxahoi.gov.vn