Hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán

(Tài chính) Ngày 3/10, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 136/2013/TT-BTC hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán.

Thông tư này áp dụng đối với công ty kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, đối tượng tham gia dự thưởng xổ số tự chọn số điện toán, đại lý xổ số tự chọn số điện toán và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh và quản lý hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán.

Thông tư này không áp dụng đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ Đô được phép phát hành thí điểm

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu so 136-2013-TT-BTC.doc