Thông tư số 39/2022/TT-BTC:

Hướng dẫn kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài


Ngày 24/06/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 39/2022/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 121/2021/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 39/2022/TT-BTC.