Thông tư số 83/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn thực hiện chương trình sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông


Ngày 04/10/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 83/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 83/2021/TT-BTC.