Công văn số 778/BHXH-CSXH:

Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên


Công văn số 778/BHXH-CSXH ngày 11/3/2020 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 14/2020/NĐ-CP về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Công văn số 778/BHXH-CSXH.