Hướng dẫn việc lập hóa đơn bán hàng

PV.

(Tài chính) Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh nhận được văn thư số 0503213 ngày 05/03/2013 của công ty TNHH Thêu Vĩnh Dương ( D10/89Q, Quốc Lộ 1A, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh Mã số thuế: 0304237970) đề nghị hướng dẫn về việc lập hóa đơn bán hàng. Về vấn đề này, ngày 28/3/2013, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã có công văn 1612/CT-TTHT hướng dẫn.

Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet

Căn cứ  Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

Nguyên tắc lập hoá đơn

a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này.

b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hoá dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hoá.

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có).

c) Hoá đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số.

d) Hoá đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.

Hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ trong một số trường hợp thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theoThông tư này.”

Trường hợp Công ty có đặt in hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng 500 tờ, khi lập hóa đơn cho khách hàng nhân viên kế toán viết bằng tay. Nay Công ty sử dụng hệ thống kế toán để xuất hóa đơn cho số hóa đơn còn lại (sử dụng phần mềm kế toán lập hóa đơn in bằng máy vi tính cho khách hàng) thì Công ty phải thực hiện đúng nguyên tắc lập hóa đơn theo hướng dẫn nêu trên.