Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH:

Hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất


Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 4/5/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Việt Nam.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH.