Hướng dẫn việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử của doanh nghiệp chế xuất

Theo Tổng cục Hải quan

Ngày 27/03/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1533/TCHQ-CCHĐH trả lời phản ánh của Công ty TNHH IRISO Việt Nam và Công ty TNHH Panasonic System về việc hướng dẫn không thống nhất trình tự thực hiện thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT) của doanh nghiệp chế xuất (DNCX) khi mua hàng của doanh nghiệp nội địa hoặc mua bán với doanh nghiệp chế xuất khác.

Hướng dẫn việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử của doanh nghiệp chế xuất
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet

Theo phản ánh của Công ty, một số Chi cục Hải quan yêu cầu doanh nghiệp nhập khẩu làm thủ tục hải quan trước, doanh nghiệp xuất khẩu làm thủ tục hải quan sau; một số đơn vị lại hướng dẫn ngược lại. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Doanh nghiệp chế xuất thực hiện TTHQĐT theo quy định tại Chương VI, Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định về TTHQĐT đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

2. Đối với hàng hóa của DNCX nhập khẩu từ nội địa theo hình thức mua bán: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 42, Thông tư 196/2012/TT-BTC. Theo đó, DNCX nhập khẩu hàng hóa từ nội địa làm thủ tục hải quan trước, doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan sau.

3. Đối với hàng hóa mua bán giữa các DNCX với nhau quản lý theo mục đích sử dụng là sản xuất, đầu tư, tiêu dùng thì thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 43, Thông tư 196/2012/TT-BTC. Theo đó, DNCX mua làm thủ tục hải quan trước, DNCX bán làm thủ tục hải quan sau.