Chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc?

Chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc?

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 4344/TCHQ-TXNK gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố để tháo gỡ vướng mắc về thuế nhập khẩu đối với hàng hóa do nhà thầu nhập khẩu từ nước ngoài để xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc, lắp đặt thiết bị cho doanh nghiệp chế xuất (DNCX).
Có 1.616 doanh nghiệp chế xuất đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan

Có 1.616 doanh nghiệp chế xuất đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan

Với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố đã tích cực phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thành điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan. Nhờ đó, đến ngày 12/5/2022 đã có 1.616 doanh nghiệp chế xuất được xác nhận đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan.