Hướng tới 100% năng lượng tái tạo vào năm 2050

Trang Phạm

Tháng 3/2023, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VCCI-VBCSD) đã phối hợp cùng Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF Việt Nam) tổ chức Hội thảo giới thiệu “Báo cáo Tầm nhìn ngành Năng lượng Việt Nam hướng tới 100% năng lượng tái tạo vào năm 2050”.

Hướng tới 100% năng lượng tái tạo vào năm 2050 - Ảnh 1