Huy động hơn 15.494 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới trong quý III/2021

Theo hanoimoi.com.vn

Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội thông tin, trong quý III/2021, Thành phố đã huy động được hơn 15.494 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới.

Huy động hơn 15.494 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới  trong quý III/2021
Huy động hơn 15.494 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới  trong quý III/2021 - Ảnh 1