VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022-2024

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội bình quân giai đoạn 2022-2024 tối đa 1,54% dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội. Còn mức chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp bình quân giai đoạn 2022-2024 tối đa 1,54% dự toán thu, chi bảo hiểm thất nghiệp.

Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022-2024 thực hiện thế nào?

Quản lý Quỹ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế an toàn, bền vững

Hiệp định về bảo hiểm xã hội Việt Nam – Hàn Quốc chính thức được ký kết

Chính phủ thông qua nội dung dự thảo Hiệp định bảo hiểm xã hội Việt Nam - Hàn Quốc

Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022-2024 - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM