VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Infographic] Chủ tịch Hồ Chí Minh: Báo chí phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng

Với hàng nghìn bài báo, hàng chục bút danh đề cập toàn bộ các vấn đề rộng lớn của cách mạng, của đời sống xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta nhiều quan điểm cơ bản và những suy nghĩ sâu sắc về hoạt động báo chí. Người mãi là Người thầy vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam.

[Infographics] Chủ tịch Hồ Chí Minh - Cả cuộc đời vì nước, vì dân

[Infographics] Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

[Infographics] Báo chí là vũ khí cách mạng sắc bén

[Infographic] Các giải thưởng báo chí danh giá Pulitzer 2019

[Infographic] Chủ tịch Hồ Chí Minh: Báo chí phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM