VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Infographics] 35 năm đổi mới: Kinh tế phát triển nhanh và bền vững

Sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới (1986-2021), Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình với một nền kinh tế thị trường năng động, hội nhập mạnh mẽ.

[Infographics] Số liệu kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2021

[Infographics] Tổng điều tra kinh tế 2021: Những nội dung đáng lưu ý

[Infographics] Những điều cần biết về Kinh tế số

[Infographics] Hình thức và mục đích của tổng điều tra kinh tế năm 2021

[Infographics] 35 năm đổi mới: Kinh tế phát triển nhanh và bền vững - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM