09 nhóm đối tượng áp dụng mức lương cơ sở mới từ ngày 1/7

09 nhóm đối tượng áp dụng mức lương cơ sở mới từ ngày 1/7

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
Phát triển bền vững thương mại điện tử tại Việt Nam

Phát triển bền vững thương mại điện tử tại Việt Nam

Mặc dù tiềm năng phát triển lớn nhưng tăng trưởng thương mại điện tử ở Việt Nam chưa đạt kết quả như kỳ vọng do thói quen và niềm tin mua bán hàng trên mạng, cũng như việc thanh toán tiền hàng trực tuyến chưa phổ biến. Đây cũng là thách thức đối với việc phát triển thương mại điện tử trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Để hóa giải thách thức này, cần triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển thương mại điện tử Việt Nam lành mạnh, bền vững.
Chia sẻ kinh nghiệm về quản lý thuế đối với người nộp thuế là cá nhân có thu nhập cao

Chia sẻ kinh nghiệm về quản lý thuế đối với người nộp thuế là cá nhân có thu nhập cao

Hiện nay, ở Việt Nam đang dần hình thành một bộ phận các cá nhân có thu nhập cao, đóng góp một phần không nhỏ nghĩa vụ thuế cho ngân sách nhà nước. Vấn đề đặt ra cho cơ quan thuế Việt Nam là làm thế nào để quản lý được đối tượng có thu nhập cao từ đó thu thuế phù hợp và hợp lý.