VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

[Infographics] Bảo hiểm xã hội - trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội

25 năm qua công tác phát triển, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp luôn được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tích cực, chủ động triển khai với nhiều giải pháp.

[Infographics] Cách tính bảo hiểm xã hội hưởng lương hưu, trợ cấp một lần từ 1/1/2020

[Infographics] Sáu chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế áp dụng từ năm 2020

[Infographic] Doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội hơn 5.000 tỷ đồng

[Infographic] Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2018

[Infographics] Bảo hiểm xã hội - trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM