VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Infographics] Các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2019

Năm 2019, Chính phủ, các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

[Infographic] Nhìn lại 1 năm cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

[Infographic] Khối tài sản khổng lồ của tỉ phú đô la người Việt

[Infographic] 10 sự kiện thế giới nổi bật năm 2018

[Infographics] Các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM