Trường Đại học Điện lực đẩy mạnh công tác tuyển sinh năm 2023

Trường Đại học Điện lực đẩy mạnh công tác tuyển sinh năm 2023

Trong những năm qua, Trường Đại học Điện lực(EPU) đã không ngừng đổi mới chương trình giảng dạy, đào tạo giảng viên, gắn kết đào tạo với thực hành, hợp tác với các doanh nghiệp nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của người học và thị trường lao động. Năm 2023, Trường Đại học Điện lực tiếp tục chú trọng đẩy mạnh công tác tuyển sinh, dự kiến tuyển 3.650 chỉ tiêu với 5 phương án xét tuyển.
Cục Thuế Đồng Tháp phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm 2023

Cục Thuế Đồng Tháp phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm 2023

Trước dự báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp quản lý, Cục Thuế Đồng Tháp phấn đấu hoàn thành dự toán thu được Bộ Tài chính giao là 7.390 tỷ đồng.
Tỉnh Ninh Thuận tăng tốc hoàn thành chỉ tiêu kinh tế năm 2022

Tỉnh Ninh Thuận tăng tốc hoàn thành chỉ tiêu kinh tế năm 2022

Từ đầu năm 2022 đến nay, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng nhờ bám sát các chương trình của trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Thuận đã quyết liệt chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên từng lĩnh vực.
Chỉ tiêu trọng yếu trong báo cáo kế toán quản trị đối với doanh nghiệp sản xuất và bán lẻ

Chỉ tiêu trọng yếu trong báo cáo kế toán quản trị đối với doanh nghiệp sản xuất và bán lẻ

Báo cáo kế toán quản trị có tầm quan trọng lớn đối với sự phát triển của doanh nghiệp, cung cấp các thông tin tài chính và thông tin phi tài chính về thực trạng tài chính của doanh nghiệp phục vụ yêu cầu quản lý nội bộ doanh nghiệp. Báo cáo kế toán quản trị phục vụ cho việc ra quyết định, vận hành, phục vụ kiểm soát, đánh giá doanh nghiệp, bởi vậy các chỉ tiêu trong báo cáo đặc biệt quan trọng. Nhà quản trị cần báo cáo kế toán quản trị để phân tích các chỉ tiêu trọng yếu nổi bật và chuyển thành các thông tin hữu ích cho doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp sản xuất, bán lẻ.
Ngành Hải quan thu ngân sách đạt 74,2% dự toán

Ngành Hải quan thu ngân sách đạt 74,2% dự toán

Tổng cục Hải quan vừa cho biết, lũy kế thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ hoạt động xuất nhập khẩu 7 tháng năm 2022 của ngành Hải quan đạt 261.062 tỷ đồng, bằng 74,2% dự toán được giao, bằng 70,6% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 12,7% so với cùng kỳ 2021.
Ngành Hải quan thu ngân sách đạt 42,1% dự toán

Ngành Hải quan thu ngân sách đạt 42,1% dự toán

Tổng cục Hải quan vừa cho biết, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ hoạt động xuất nhập khẩu từ ngày 01/4 - 30/4/2022 đạt 38.261 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 30/4/2022, ngành Hải quan thu ngân sách đạt 148.316 tỷ đồng, bằng 42,1% dự toán, đạt 40,1% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2021.
Cần có giải pháp cụ thể cho từng chỉ tiêu

Cần có giải pháp cụ thể cho từng chỉ tiêu

Trong quý I/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hậu Giang doanh số cho vay đạt trên 250 tỷ đồng, tăng 107 tỷ đồng so cùng kỳ năm trước. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt trên 2.999 tỉ đồng, tăng trên 36 tỷ đồng, với 91,2 ngàn hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang được vay vốn.