Quảng cáo
Tỉnh Ninh Thuận tăng tốc hoàn thành chỉ tiêu kinh tế năm 2022

Tỉnh Ninh Thuận tăng tốc hoàn thành chỉ tiêu kinh tế năm 2022

Từ đầu năm 2022 đến nay, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng nhờ bám sát các chương trình của trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Thuận đã quyết liệt chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên từng lĩnh vực.
Chỉ tiêu trọng yếu trong báo cáo kế toán quản trị đối với doanh nghiệp sản xuất và bán lẻ

Chỉ tiêu trọng yếu trong báo cáo kế toán quản trị đối với doanh nghiệp sản xuất và bán lẻ

Báo cáo kế toán quản trị có tầm quan trọng lớn đối với sự phát triển của doanh nghiệp, cung cấp các thông tin tài chính và thông tin phi tài chính về thực trạng tài chính của doanh nghiệp phục vụ yêu cầu quản lý nội bộ doanh nghiệp. Báo cáo kế toán quản trị phục vụ cho việc ra quyết định, vận hành, phục vụ kiểm soát, đánh giá doanh nghiệp, bởi vậy các chỉ tiêu trong báo cáo đặc biệt quan trọng. Nhà quản trị cần báo cáo kế toán quản trị để phân tích các chỉ tiêu trọng yếu nổi bật và chuyển thành các thông tin hữu ích cho doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp sản xuất, bán lẻ.
Ngành Hải quan thu ngân sách đạt 74,2% dự toán

Ngành Hải quan thu ngân sách đạt 74,2% dự toán

Tổng cục Hải quan vừa cho biết, lũy kế thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ hoạt động xuất nhập khẩu 7 tháng năm 2022 của ngành Hải quan đạt 261.062 tỷ đồng, bằng 74,2% dự toán được giao, bằng 70,6% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 12,7% so với cùng kỳ 2021.
Ngành Hải quan thu ngân sách đạt 42,1% dự toán

Ngành Hải quan thu ngân sách đạt 42,1% dự toán

Tổng cục Hải quan vừa cho biết, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ hoạt động xuất nhập khẩu từ ngày 01/4 - 30/4/2022 đạt 38.261 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 30/4/2022, ngành Hải quan thu ngân sách đạt 148.316 tỷ đồng, bằng 42,1% dự toán, đạt 40,1% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2021.
Cần có giải pháp cụ thể cho từng chỉ tiêu

Cần có giải pháp cụ thể cho từng chỉ tiêu

Trong quý I/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hậu Giang doanh số cho vay đạt trên 250 tỷ đồng, tăng 107 tỷ đồng so cùng kỳ năm trước. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt trên 2.999 tỉ đồng, tăng trên 36 tỷ đồng, với 91,2 ngàn hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang được vay vốn.
Kinh tế tỉnh Khánh Hòa có dấu hiệu khởi sắc

Kinh tế tỉnh Khánh Hòa có dấu hiệu khởi sắc

Quý I/2022, tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh Khánh Hòa có những chuyển biến, nhiều chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, tạo đà cho sự phát triển chung của những tháng tiếp theo để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8,5%.