VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Infographics] Căn cứ nào xác định vị trí việc làm của viên chức?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, quy định rõ căn cứ xác định vị trí việc làm của viên chức và căn cứ xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp.

[Infographics] Đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc diện tinh giản biên chế

[Infographics] Tiêu chí nào đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức?

[Infographics] Những thay đổi lớn của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

[Infographics] Năm 2019: Tình hình lao động, việc làm chuyển biến tích cực

[Infographics] Căn cứ nào xác định vị trí việc làm của viên chức? - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM