VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Infographics] Chính sách hỗ trợ đào tạo, duy trì việc làm theo Nghị quyết số 68/NQ-CP

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Sau hơn 2 tháng triển khai, gần 1.300 lao động được hưởng chính sách đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm trong gói hỗ trợ này.

[Infographics] 5 dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Đề xuất tăng mức hỗ trợ người lao động từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

Đẩy nhanh thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19

Ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động

Bảo đảm nguồn ngân sách thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động

[Infographics] Chính sách hỗ trợ đào tạo, duy trì việc làm theo Nghị quyết số 68/NQ-CP - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM