[Infographics] Kết quả hỗ trợ an sinh trong dịch COVID-19 từ Nghị quyết 68 và Nghị quyết 116

[Infographics] Kết quả hỗ trợ an sinh trong dịch COVID-19 từ Nghị quyết 68 và Nghị quyết 116

Đến nay, nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động trong đại dịch Covid-19 đã lên tới gần 21,89 nghìn tỷ đồng, hỗ trợ cho 24,26 triệu lượt đối tượng. Gói hỗ trợ 38 nghìn tỷ đồng theo Nghị quyết số 116/NQ-CP, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg đã chi trả gần 1.000 tỷ đồng cho hơn 425 nghìn lao động.
Địa phương khẩn trương báo cáo số thực chi ngân sách hỗ trợ người lao động, sử dụng lao động khó khăn

Địa phương khẩn trương báo cáo số thực chi ngân sách hỗ trợ người lao động, sử dụng lao động khó khăn

Bộ Tài chính đề nghị các địa phương khẩn trương báo cáo số thực chi thực hiện các chính sách, số đối tượng được hưởng chính sách, thời gian thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ làm cơ sở để Bộ Tài chính xác định số kinh phí ngân sách trung ương bổ sung cho ngân sách địa phương theo quy định.
[Infographics] Chính sách hỗ trợ đào tạo, duy trì việc làm theo Nghị quyết số 68/NQ-CP

[Infographics] Chính sách hỗ trợ đào tạo, duy trì việc làm theo Nghị quyết số 68/NQ-CP

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Sau hơn 2 tháng triển khai, gần 1.300 lao động được hưởng chính sách đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm trong gói hỗ trợ này.
Tiếp sức cho người lao động, doanh nghiệp bằng chính sách bảo hiểm xã hội

Tiếp sức cho người lao động, doanh nghiệp bằng chính sách bảo hiểm xã hội

Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong đại dịch, Nghị quyết số 68/NQ-CP về việc hỗ trợ người lao động, sử dụng lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Chính phủ đã đưa ra 12 chính sách hỗ trợ; trong đó có 3 chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).