VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

[Infographics] Đẩy mạnh triển khai ứng dụng “VssID-Bảo hiểm xã hội số”

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh triển khai ứng dụng “VssID-Bảo hiểm xã hội số” để hỗ trợ, hướng dẫn người dân đăng ký giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan BHXH và sử dụng ứng dụng VssID.

Tăng tốc triển khai ứng dụng “VssID- Bảo hiểm xã hội số”

Bước tiến mới trong công tác thông tin đối ngoại của ngành Bảo hiểm xã hội

[Ảnh] BHXH Việt Nam ra mắt ứng dụng “VssID- Bảo hiểm xã hội số”

[Infographics] 8 tiện ích cơ bản của ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số

[Infographics] Đẩy mạnh triển khai ứng dụng “VssID-Bảo hiểm xã hội số” - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM