VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

[Infographics] Điều kiện chào bán trái phiếu doanh nghiệp như thế nào?

Ngày 31/12/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, trong đó quy định cụ thể điều kiện chào bán trái phiếu.

[Infographics] 6 điều kiện chào bán trái phiếu riêng lẻ quỹ đầu tư phát triển địa phương

[Infographics] Huy động thành công thêm 7.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

[Infographics] Thị trường trái phiếu chính phủ 10 tháng đầu năm 2020

[Infographics] 10 năm thị trường trái phiếu Chính phủ

[Infographics] Điều kiện chào bán trái phiếu doanh nghiệp như thế nào? - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM