VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

[Infographics] Doanh nghiệp bảo hiểm được mở tài khoản giao dịch tại công ty chứng khoán ra sao?

Theo quy định tại Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, thì doanh nghiệp bảo hiểm được phép mở 02 tài khoản giao dịch chứng khoán tại mỗi công ty chứng khoán để thực hiện các giao dịch từ nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn thu phí bảo hiểm trong nước.

[Infographics] Nhà đầu tư chứng khoán phái sinh thực hiện ký quỹ với thành viên bù trừ ra sao?

[Infographics] Mức phạt đối với công ty chứng khoán, quản lý quỹ khi vi phạm quy định về chống tài trợ khủng bố

[Infographics] Dự báo 2 kịch bản cho thị trường chứng khoán quý III/2021

[Infographics] Mức xử phạt liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

[Infographics] Doanh nghiệp bảo hiểm được mở tài khoản giao dịch tại công ty chứng khoán ra sao? - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM