VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

[Infographics] Đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc diện tinh giản biên chế

Chế độ biên chế suốt đời với viên chức chính thức bỏ từ tháng 7/2020, đồng thời Chính phủ cũng quy định 13 đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc diện tinh giản biên chế hàng năm.

[Infographics] Năm 2020 biên chế công chức giảm hơn 6.000 người

[Infographic] Tinh giản hơn 44.000 biên chế trong năm 2019

[Infographic] Gần 3 năm, đã tinh giản biên chế được bao nhiêu người?

[Infographic] Năm 2019, biên chế công chức giảm còn 259.598 biên chế

[Infographics] Đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc diện tinh giản biên chế - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM