VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Infographics] Dự báo tác động của EVFTA đến tăng trưởng ngành hàng

Nếu các cam kết về cắt giảm thuế quan và phi thuế quan được thực thi, kết hợp với một số yếu tố khác, dự báo EVFTA có thể thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu nhiều ngành kinh tế của cả Việt Nam và EU.

[Infographics] Dự báo tác động của EVFTA đến tăng trưởng kinh tế

[Infographics] Nghị viện châu Âu phê chuẩn EVFTA và EVIPA

[Infographics] Tác động của EVFTA đối với nền kinh tế Việt Nam

[Infographics] Dự báo tác động của EVFTA đến tăng trưởng ngành hàng - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM