VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

[Infographics] EVFTA và EVIPA giúp Việt Nam phát huy vị thế trên trường quốc tế

Sáng ngày 8/6/2020, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. Các hiệp định này đã khẳng định vai trò và vị thế địa - chính trị quan trọng của Việt Nam trong khu vực, cũng như trên trường quốc tế.

[Infographics] Dự báo tác động của EVFTA đến tăng trưởng kinh tế

[Infographics] Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn EVFTA và EVIPA

[Infographics] Đánh giá tác động của EVFTA tới Việt Nam

[Infographics] Dự báo tác động của EVFTA đến tăng trưởng ngành hàng

 [Infographics] EVFTA và EVIPA giúp Việt Nam phát huy vị thế trên trường quốc tế  - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM