VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Infographics] Hơn 19 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam trong 8 tháng đầu năm

Theo Tổng cục Thống kê, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/8/2021, bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 19,12 tỷ USD, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước.

[Infographics] Vốn FDI vào Việt Nam 7 tháng đầu năm đạt 16,7 tỷ USD

[Infographics] Tổng vốn FDI vào Việt Nam đạt gần 15,27 tỷ USD

[Infographics] Tổng vốn FDI vào Việt Nam đạt 14 tỷ USD

[Infographics] Tình hình thu hút FDI vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2021

[Infographics] Hơn 19 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam trong 8 tháng đầu năm - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM