VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Infographics] Khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân

Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân khi được đưa vào khai thác có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, đánh dấu sự thay đổi lớn trong công tác quản lý Nhà nước, sử dụng giấy tờ của công dân từ “hồ sơ giấy” sang “hồ sơ điện tử”.

Dừng cấp thẻ căn cước công dân mã vạch và chứng minh thư 9 số

Giảm 50% lệ phí làm căn cước công dân có gắn chip

[Video] Thẻ căn cước công dân gắn chip có gì đặc biệt?

Công an TP. Hà Nội thành lập các tổ lưu động cấp căn cước công dân trên toàn thành phố

[Infographics] Khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM