Hướng đến sự bình đẳng, tránh chồng chéo, phát sinh thủ tục hành chính "con"

Hướng đến sự bình đẳng, tránh chồng chéo, phát sinh thủ tục hành chính "con"

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) vừa yêu cầu, các bộ, ngành, địa phương thực hiện đơn giản hóa TTHC trên cơ sở tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông thủ tục và tái sử dụng dữ liệu để công khai, minh bạch quy trình, thủ tục, hướng đến sự bình đẳng, tránh chồng chéo, phát sinh TTHC "con".
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Nhằm tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân, doanh nghiệp (DN), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan đẩy mạnh số hóa, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
AI tác động như thế nào đến nền kinh tế Anh?

AI tác động như thế nào đến nền kinh tế Anh?

Máy học và trí tuệ nhân tạo (AI) là trung tâm của những chuyển đổi hiện nay của cái gọi là “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”. Vì vậy, tác động của nó đối với nền kinh tế là rất lớn, nhất là trong bối cảnh xứ sở sương mù đang tìm cách khẳng định vị thế giai đoạn hậu Brexit.
Chính sách quản lý, khai thác kho dự trữ quốc gia chưa sử dụng hết công suất

Chính sách quản lý, khai thác kho dự trữ quốc gia chưa sử dụng hết công suất

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm hoàn thiện chính sách quản lý, khai thác hiệu quả kho dự trữ quốc gia (DTQG) chưa sử dụng hết công suất. Nghiên cứu thực hiện bằng phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp từ Vụ Quản lý hàng dự trữ; đồng thời, rà soát toàn bộ quy định pháp luật liên quan về vấn đề này. Nghiên cứu đánh giá thực trạng chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng kho DTQG chưa sử dụng hết công suất, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách để quản lý, khai thác hiệu quả kho DTQG chưa sử dụng hết công suất, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công.