VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

[Infographics] Năm 2020 xuất khẩu gạo của cả nước vượt 6,1 triệu tấn

Năm 2020, xuất khẩu gạo của cả nước giảm khoảng 3,5% về lượng nhưng tăng 9,3%, về giá trị so với năm 2019. Đặc biệt giá xuất khẩu bình quân đạt 499 USD/tấn, tăng 13,3% so với năm 2019.

[Infographics] Xuất cấp gạo dự trữ quốc gia trong năm 2020

[Infographics] Ưu đãi hạn ngạch thuế quan khi xuất khẩu gạo sang EU

[Infographics] Xuất khẩu gạo trong 7 tháng đầu năm tăng gần 11%

[Infographics] Xuất khẩu gạo tháng Năm cao nhất từ đầu năm 2020

[Infographics] Năm 2020 xuất khẩu gạo của cả nước vượt 6,1 triệu tấn - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM