VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Infographics] Nội dung trọng tâm của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Sáng ngày 20/7, Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV chính thức khai mạc, bắt đầu nghị trình kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới. Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định 5 nhóm nội dung quan trọng.

[Infographics] Những mốc thời gian và nguyên tắc trong bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

[Infographics] Dự kiến cơ cấu đại biểu trúng cử Quốc hội khóa XV

[Infographics] 16 mốc quan trọng về kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp

[Infographics] Nội dung trọng tâm của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM