Phát biểu ấn tượng trong phiên thảo luận về Chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình năm 2023

Phát biểu ấn tượng trong phiên thảo luận về Chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình năm 2023

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, sáng 23/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Với tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, trí tuệ, thẳng thắn, các đại biểu đã phân tích, đánh giá sâu sắc kết quả nổi bật, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và đưa ra nhiều góp ý cụ thể cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay.
Các chính sách tài khóa được điều hành chủ động, tích cực, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp

Các chính sách tài khóa được điều hành chủ động, tích cực, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp

Trình bày Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021 trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội, các chính sách tài khóa đã được điều hành chủ động, tích cực, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.
Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

9h00 ngày 22/05, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV chính thức khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 22/5, dự kiến bế mạc vào ngày 23/6/2023 và được tổ chức thành 02 đợt. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 22 ngày, với khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng.