VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Infographics] Quy định mới về một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Ngày 29/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Việc làm đối với người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2020.

5 lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đưa tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động

Bảo hiểm xã hội tự nguyện có những lợi ích gì?

Ngành y tế và bảo hiểm xã hội hợp tác xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử

[Infographics] Quy định mới về một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM