VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Infographics] Quý IV/2020: Lực lượng lao động tiếp tục tăng

Quý IV/2020, lực lượng lao động tiếp tục tăng theo đà hồi phục của quý III, nhưng vẫn chưa thể trở về trạng thái khi chưa có dịch Covid-19. Dịch Covid-19 đã khiến tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức tăng trở lại trong năm 2020, sau nhiều năm liên tục giảm.

[Infographics] Căn cứ nào xác định vị trí việc làm của viên chức?

[Infographics] Quy định mới về một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

[Infographics] COVID-19 khiến hơn 17% thanh niên thế giới mất việc làm

[Infographics] COVID-19 làm mất đi 195 triệu việc làm toàn cầu trong quý 2

[Infographics] Quý IV/2020: Lực lượng lao động tiếp tục tăng - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM