VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Infographics] Tại sao kết quả thu ngân sách của ngành Thuế liên tục có xu hướng giảm?

Theo Tổng cục Thuế, có nhiều nguyên nhân khiến số thu ngân sách do cơ quan Thuế quản lý liên tục có xu hướng giảm qua các tháng, quý và so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

[Infographics] Thu hồi nợ thuế toàn ngành Thuế 9 tháng đầu năm đạt 73,1% chỉ tiêu được giao

[Infographics] Ngành Thuế đẩy mạnh triển khai giao dịch thuế điện tử

[Infographics] Đã có 72.744 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn

[Infographics] Thu nội địa do ngành Thuế quản lý trong 7 tháng đầu năm

[Infographics] Tại sao kết quả thu ngân sách của ngành Thuế liên tục có xu hướng giảm? - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM