VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

Phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biển mạnh

Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 hình thành 7 cụm liên kết ngành kinh tế biển, tạo dựng các cụm liên kết ngành kinh tế biển phát triển hiệu quả, gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia, tạo động lực phát triển nhanh, bền vững kinh tế biển, hướng đến trở thành quốc gia biển mạnh.

Phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biển mạnh - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM