VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tăng phụ cấp cho người tham gia phòng, chống dịch COVID-19

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 145/NQ-CP về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 19/11/2021 đến hết ngày 31/12/2022.

Tăng phụ cấp cho người tham gia phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM