Gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa gửi kho ngoại quan đáp ứng yêu cầu phòng, chống COVID-19

Gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa gửi kho ngoại quan đáp ứng yêu cầu phòng, chống COVID-19

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 10/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.
Tăng phụ cấp cho người tham gia phòng, chống dịch COVID-19

Tăng phụ cấp cho người tham gia phòng, chống dịch COVID-19

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 145/NQ-CP về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 19/11/2021 đến hết ngày 31/12/2022.
Tăng cường kiểm soát dịch trong các doanh nghiệp chế biến thủy sản

Tăng cường kiểm soát dịch trong các doanh nghiệp chế biến thủy sản

Theo Sở Công thương tỉnh Bạc Liêu, tỉnh hiện có có 62 doanh nghiệp sơ chế, chế biến thủy sản xuất khẩu Thực hiện hướng dẫn về phòng, chống dịch tại nơi làm việc của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp thủy sản đã ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo y tế, đầu tư máy sát khuẩn tay tự động.
Nghiên cứu việc thành lập Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19

Nghiên cứu việc thành lập Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 141/NQ-CP phiên họp Chính phủ chuyên đề tháng 11/2021. Tại Nghị quyết, Chính phủ cơ bản thống nhất nội dụng dự thảo Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn 2021-2023 do Bộ Y tế trình; đồng thời, giao Bộ Y tế nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền về việc thành lập Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 trên cơ sở Quỹ Vắc xin phòng COVID-19.