VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Thu hút gần 2,02 tỷ USD vốn FDI trong tháng 1/2021

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 1/2021 tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 2,02 tỷ USD, bằng 37,8% so với cùng kỳ năm 2020. Vốn thực hiện của dự án FDI ước đạt 1,51 tỷ USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ.

[Infographics] Việt Nam thu hút vốn FDI ra sao trong 11 tháng năm 2020?

[Infographics] Việt Nam thu hút 23,48 tỷ USD vốn FDI trong 10 tháng năm 2020

[Infographics] 9 tháng đầu năm tổng vốn FDI vào Việt Nam đạt 21,2 tỷ USD

[Infographics] Việt Nam thu hút vốn FDI ra sao 8 tháng năm 2020?

Thu hút gần 2,02 tỷ USD vốn FDI trong tháng 1/2021 - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM