[Infographic] 5 tháng năm 2019, vốn FDI vào Việt Nam đạt 16,74 tỷ USD

Theo TTXVN/Vietnam+

Năm tháng năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 16,74 tỷ USD, tăng 69,1% so với cùng kỳ năm 2018.

[Infographic] 5 tháng năm 2019, vốn FDI vào Việt Nam đạt 16,74 tỷ USD
5 tháng năm 2019, vốn FDI vào Việt Nam đạt 16,74 tỷ USD.
Năm tháng năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 16,74 tỷ USD, tăng 69,1% so với cùng kỳ năm 2018.
Năm tháng năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 16,74 tỷ USD, tăng 69,1% so với cùng kỳ năm 2018.