[Infographic] Bức tranh thị trường cổ phiếu HNX tháng 09/2018

Tổng số chứng khoán niêm yết tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng (ngày 28/9) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là 374 mã cổ phiếu với tổng khối lượng niêm yết hơn 12,3 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị niêm yết toàn thị trường đạt gần 124 nghìn tỷ đồng.

[Infographic] Bức tranh thị trường cổ phiếu HNX tháng 09/2018 - Ảnh 1