[Infographic] Bức tranh thị trường cổ phiếu HNX tháng 11/2018

Trong tháng 11/2018, thị trường cổ phiếu niêm yết tại HNX có 374 mã niêm yết với hơn 12,6 tỷ cổ phiếu, tổng giá trị niêm yết đạt 126.000 tỷ đồng.

[Infographic] Bức tranh thị trường cổ phiếu HNX tháng 11/2018
[Infographic] Bức tranh thị trường cổ phiếu HNX tháng 11/2018 - Ảnh 1