[Infographic] Đề xuất 3 phương án di dời trụ sở 13 bộ, ngành khỏi nội thành Hà Nội

Theo TTXVN

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) vừa đưa ra 3 phương án để di dời trụ sở 13 bộ, ngành khỏi nội thành Hà Nội, trong đó phương án thấp nhất tốn gần 12.000 tỷ đồng, cao nhất tốn khoảng 17.000 tỷ đồng.

[Infographic] Đề xuất 3 phương án di dời trụ sở 13 bộ, ngành khỏi nội thành Hà Nội - Ảnh 1