[Infographic] Doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội hơn 5.000 tỷ đồng

Theo vnexpress.net

Hơn 23.000 doanh nghiệp phá sản, giải thể trong thời gian qua là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng nợ bảo hiểm xã hội.

[Infographic] Doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội hơn 5.000 tỷ đồng - Ảnh 1